TV Lift Store (Kamer van Koophandel: 53291514) verleent u hierbij toegang tot www.tvliftstore.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. www.tvliftstore.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

TV Lift Store spant zich in om de inhoud van www.tvliftstore.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud op www.tvliftstore.com worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TV Lift Store. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.tvliftstore.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TV Lift Store. Voor op www.tvliftstore.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TV Lift Store nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De getoonde afbeeldingen van TV Lift Store worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TV Lift Store. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TV Lift Store, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.