Over uw aankoop is de wettelijke garantie van kracht, eventuele door ons extra aangeboden garanties doen daar niets aan af. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Natuurlijk zijn wij als verkoper verantwoordelijk voor het leveren van een goed product. Indien het product fouten bevat of wij een fout hebben gemaakt, zullen wij zorgen voor een vergoeding of vervanging van het product. Indien het product verkeerd is gebruikt, of het verkeerde product is besteld, kunnen wij een vergoeding vragen.


De garantie is alleen geldig indien er sprake is geweest van normale huishoudelijke gebruik.

2 Jaar: Volledige Garantie


Garantie voorwaarden

Wanneer er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden door TV Liften Store, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraak maken op garantie voor beschadigingen of gebreken die ontstaan zijn door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten

TV Liften Store kan enkel garantie verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden.

De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste koper.

Overige garantiebepalingen

  1. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt vervalt de garantie.
  2. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.) valt buiten de garantie.
  3. Wanneer anderen dan TV Liften Store, zonder voorafgaande toestemming van TV Liften Store, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd, komt de garantie te vervalen.
  4. Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 12 Maanden op het vervangen of gerepareerde onderdeel.
  5. Carry in garantie; We vragen u om uw defecte product naar ons te sturen. Vervolgens wordt het product gerepareerd bij onze reparatiedienst.