U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen uw online aankoop te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou kunnen doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan aard en kenmerk van het product te beoordelen, dan kunnen wij u daarvoor waardevermindering in berekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u de bij de bestelling geleverde brief of het modelformulier te gebruiken. naar de herroeping heeft 14 dagen om het product te retourneren. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug op dezelfde wijze waarop u heeft betaald, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn gemaakt, zoals TV Lift Kasten, TV Lift Meubels, TV Lift voetborden
  • als het blijkt dat het product/en is/zijn beschadigd door montage en niet als nieuw verkocht kunnen worden 

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen

_Aan TV Lift Store, Bodendijk 13 B / 7121 GH / Aalten, info@royalbedden.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
• de verkoop van de volgende goederen:
• de levering van de volgende digitale inhoud:
• de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Bankrekeningnummer consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is_

Ruilen?

Wilt u uw product ruilen voor een andere exemplaar neem dan contact op met info@tvliftstore.com

(producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals TV Lift Kasten, TV Lift Meubels, TV Lift voetborden kunnen niet worden geruild)